CARDİSİOGRAFİ

                                      CARDİSİOGRAFİ

              Dünya’da hala hastalıklara bağlı ölümlerde kalp-damar hastalıkları ilk sırada yer almaktadır. Gelişen teknolojinin sağlık alanına etkisiyle tanı ve tedavi alanındaki önemli ilerlemeler, kişilerin ömrünü uzatmakta ve yaşlanmakta olan nüfusu artırmaktadır. Kalp-damar hastalıklarında erken teşhis önemini korumaya ve erken tanı üzerine yapılan yoğun çalışmalar devam etmektedir. Bu amaçla daha çok insanı, daha hızlı, yüksek doğrulukla, konforlu bir şekilde tarayarak hayat kalitesi kaybını ve ölümleri hangi oranda azaltabiliriz bakış açısıyla geliştirilen Cardisiografi ülkemizde de 2023 yılında kullanılmaya başlanmıştır.

              Cardisiografi, kalbin elektriksel aktivitelerinin, 4 dakikalık süreyle 3 boyutlu taraması esasına dayanan vektörkardiyografi değerlendirilmesidir.

              Göğüs ön duvarına 4 adet, sırta 1 adet yapıştırılan elektrodlar vasıtasıyla, 4 dakika süreyle veriler toplanır, yapay zeka kullanılarak, algoritma tarafından parametreler değerlendirilir ve doktorunuza bir rapor sunar.

              Cardisiografiyi, girişim gerektirmemesi, hızlı bir şekilde, yan etki olmadan yapılması iyi bir tarama testi yapmaktadır.

              Kalp-damar hastalığının tespitinde, anjiyografi ihtiyacı olup olmadığı konusunda, hastalarımıza uyguladığımız efor testi, kalp sintigrafisi gibi stres gerektiren testlere göre konforlu olması, efor testi yapamayacak hastalara da uygulanabilmesi Cardisiografinin testinin avantajıdır.

                            Cardisiografi ile Kimlere Kalp Taraması Kimler İçin Uygundur

              Kalp damar hastalığı risk faktörlerine (diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, sigara, ailede kalp hastalığı öyküsü, hareketsiz yaşam tarzı, stres) sahip kişiler.

              Egzersiz sırasında veya günlük hayatında göğüs ağrısı, mide bulantısı, sırt ağrısı, göğüste sıkışıklık hissi, nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayeti olanlar.

              Profesyonel sporcuların taramasında kullanılabilir.